Όροι και Προϋποθέσεις Εξαργύρωσης Δωροεπιταγών

Home / ΝΕΑ GR / Όροι και Προϋποθέσεις Εξαργύρωσης Δωροεπιταγών

Όροι και Προϋποθέσεις Εξαργύρωσης Δωροεπιταγών

Εμπορικά Καταστήματα

 1. Οι Δωροεπιταγές είναι απολύτως προσωποπαγείς, ανεπίδεκτες μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Η παραλαβή των δωροεπιταγών θα γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου σχετικού εγγράφου αποδεικτικού της ταυτότητάς τους (άδεια οδήγησης, διαβατήριο) και του αντίστοιχου προσωπικού μηνύματος (εφόσον υπάρχει) από το ίδιο το πρόσωπο που συμμετείχε στην εκάστοτε προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό κλπ), παρείχε τα στοιχεία του και αναδείχθηκε μεταξύ των νικητών της ενέργειας.  Μοναδική υποχρέωση του Fashion City Outlet είναι η εξασφάλιση για τον νικητή της δωροεπιταγής που κέρδισε.
 2. Οι νικητές θα μπορούν να παραλαμβάνουν τις δωροεπιταγές τους οποιαδήποτε στιγμή από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κάθε προωθητικής ενέργειας και μέχρι 45 ημέρες μετά από την ημερομηνία αυτή, με επίσκεψη τους στο Fashion City Outlet.
 3. Οι Δωροεπιταγές παραδίδονται από το Γραφείο Πληροφοριών (Info Desk) ή την Γραμματεία του Fashion City Outlet (από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 12:00 εως τις 18:00).
 4. Η δυνατότητα εξαργύρωσης των Δωροεπιταγών στα συμμετέχοντα Εμπορικά Καταστήματα του Fashion City Outlet θα ισχύει μέχρι και την ημερομηνία που θα αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάθε μίας από αυτές. Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας η Δωροεπιταγή θεωρείται άκυρη.
 5. Το συνολικό ποσό κάθε Δωροεπιταγής θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από κάθε νικητή (κομιστή της δωροεπιταγής) σε μια συναλλαγή και δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης ενός μέρους του ποσού. Κάθε κομιστής δωροεπιταγής, μπορεί να εξαργυρώσει μόνον μία Δωροεπιταγή ανά συναλλαγή σε συνεργαζόμενο κατάστημα και όχι περισσότερες δωροεπιταγές αθροιστικά σε μία συναλλαγή. Σε περίπτωση που η αξία της συναλλαγής υπερβαίνει την αξία της δωροεπιταγής, η διαφορά καταβάλλεται με τα μέσα πληρωμής, που διαθέτει το κατάστημα από τον κομιστή της δωροεπιταγής. Σε περίπτωση που η αξία της συναλλαγής υπολείπεται της αξίας της δωροεπιταγής, δεν μπορεί να γίνει εξαργύρωση της από το συνεργαζόμενο εμπορικό κατάστημα παρά μόνον εάν συμπληρωθεί η αξία των αγορών τουλάχιστον μέχρι το ποσό που αναγράφεται στη δωροεπιταγή.
 6. Tα εμπορικά καταστήματα που επί του παρόντος συμμετέχουν στο Πρόγραμμα διάθεσης Δωροεπιταγών του Fashion City Outlet και δέχονται την εξαργύρωση τους είναι τα ακόλουθα:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

POP AIR
ΚΟΖΕΕ
COTTON BANK
MANETTI
FUNKY BUDDHA
TSAKIRIS MALLAS
OXETTE-LOISIR
ADMIRAL
SAM 0-13
SAGIAKOS
TOMMY HILFIGER
MANGO
PUMA
MATOU FRANCE
EDWARD JEANS
AMERICAN STARS
ATTRATTIVO
ALE
LAPEL
PRINCE OLIVER
STAFF JEANS & CO
IVERGANO
FRATELLI PETRIDI

07. Η εξαργύρωση αφορά στην αγορά προϊόντων όπως πωλούνται από τα καταστήματα του Fashion City Outlet που συμμετέχουν στην εν λόγω ενέργεια, χωρίς καμία αλλαγή ή τροποποίηση στα προϊόντα. Δεν περιλαμβάνεται καμία επεξεργασία ή αγορά άλλων υπηρεσιών που μπορεί να παρέχουν τα καταστήματα.

08. Η ιδιοκτήτρια του Fashion City Outlet εταιρεία καθώς και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, όπως και οι εταιρείες προώθησης και διαφήμισης με τις οποίες συνεργάζεται για την υλοποίηση των εκάστοτε προωθητικών ενεργειών καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι, δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, παραλαβή, χρήση, εξαργύρωση των Δωροεπιταγών.

09. Το Fashion City Outlet δικαιούται να μεταβάλλει τους όρους για τη διάθεση των Δωροεπιταγών, με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος

Food Court

 1. Οι Δωροεπιταγές είναι απολύτως προσωποπαγείς, ανεπίδεκτες μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Η παραλαβή των δωροεπιταγών θα γίνει με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου σχετικού εγγράφου αποδεικτικού της ταυτότητάς τους (άδεια οδήγησης, διαβατήριο) και του αντίστοιχου προσωπικού μηνύματος (εφόσον υπάρχει) από το ίδιο το πρόσωπο που συμμετείχε στην στην εκάστοτε προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό κλπ), παρείχε τα στοιχεία του και αναδείχθηκε μεταξύ των νικητών της ενέργειας. Μοναδική υποχρέωση του Fashion City Outlet είναι η εξασφάλιση για τον νικητή της δωροεπιταγής που κέρδισε.
 2. Οι νικητές θα μπορούν να παραλαμβάνουν τις δωροεπιταγές τους οποιαδήποτε στιγμή από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κάθε προωθητικής ενέργειας και μέχρι 45 ημέρες μετά από την ημερομηνία αυτή, με επίσκεψη τους στο Fashion City Outlet.
 3. Οι Δωροεπιταγές παραδίδονται από το Γραφείο Πληροφοριών (Info Desk) ή την Γραμματεία του Fashion City Outlet (από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 12:00 εως τις 18:00).
 4. Η δυνατότητα εξαργύρωσης της Δωροεπιταγής στα συμμετέχοντα καταστήματα του FOOD COURT θα ισχύει μέχρι και την ημερομηνία που θα αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάθε Δωροεπιταγής. Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας η Δωροεπιταγή θεωρείται άκυρη.
 5. Το συνολικό ποσό κάθε δωροεπιταγής θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από κάθε νικητή (κομιστή της δωροεπιταγής) σε μία συναλλαγή και δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης ενός μέρους του ποσού. Κάθε κομιστής δωροεπιταγής, μπορεί να εξαργυρώσει μόνον μία Δωροεπιταγή ανά συναλλαγή σε συνεργαζόμενο κατάστημα και όχι περισσότερες δωροεπιταγές αθροιστικά σε μία συναλλαγή. Σε περίπτωση που η αξία της συναλλαγής υπερβαίνει την αξία της δωροεπιταγής, η διαφορά καταβάλλεται με τα μέσα πληρωμής, που διαθέτει το κατάστημα από τον κομιστή της δωροεπιταγής. Σε περίπτωση που η αξία της συναλλαγής υπολείπεται της αξίας της δωροεπιταγής, δεν μπορεί να γίνει εξαργύρωση της από το συνεργαζόμενο κατάστημα του Food Court παρά μόνον ένα συμπληρωθεί η αξία των αγορών, τουλάχιστον μέχρι το ποσό που αναγράφεται στη δωροεπιταγή.
 6. Tα καταστήματα που επι του παρόντος συμμετέχουν στο Πρόγραμμα διάθεσης Δωροεπιταγών Food Court και δέχονται την εξαργύρωση τους είναι τα ακόλουθα:

Hot Pot

Pizza.gr

Volta Fun Town

Goody’s Burger House

 1. Η εξαργύρωση αφορά τηναγορά μόνο βρώσιμων ειδών/αναψυκτικών/ροφημάτων από τα συμμετέχοντα καταστήματα του Food Court του Fashion City Outlet. Δεν περιλαμβάνει την χρήση/κατανάλωση τυχόν άλλων προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν τα καταστήματα.
 2. Η ιδιοκτήτρια του Fashion City Outlet εταιρεία καθώς και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, όπως και οι εταιρείες προώθησης και διαφήμισης με τις οποίες συνεργάζεται για την υλοποίηση των εκάστοτε προωθητικών ενεργειών καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι, δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, παραλαβή, χρήση, εξαργύρωση των Δωροεπιταγών.
 3. Το Fashion City Outlet δικαιούται να μεταβάλλει τους όρους για τη διάθεση των Δωροεπιταγών, με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος.