Δέσμευση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Home / Δέσμευση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δέσμευση* Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Personal Data Protection Commitment)

Το κείμενο της Δέσμευσης Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό  (ΕΕ) 2016/679 έχει ως εξής:

 

Δέσμευση* Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Η δέσμευσή μας για την προστασία δεδομένων

Η Λάρισσα Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων Α.Ε., με έδρα στην οδό Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 7359201000 (εφεξής αποκαλούμενη ‘η Εταιρεία’) είναι ο Ελεγκτής των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών (εφεξής αποκαλούμενων “οι Χρήστες” ή “τα Υποκείμενα Δεδομένων”) της παρούσας ιστοσελίδας, περιλαμβανομένου του αντίστοιχου αποκλειστικού τομέα (εφεξής αποκαλούμενου ‘η ιστοσελίδα’).

Υπό αυτή την ιδιότητα, η Εταιρεία θα διενεργεί πάντα μια υπεύθυνη, αφοσιωμένη και διαφανή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών.

Ως μέρος της δέσμευσής της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία θα σας ενημερώνει σε κάθε περίπτωση πριν προβεί στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για τις αναγκαίες πληροφορίες έτσι ώστε να κατανοείτε τον τρόπο και τις συνθήκες υπό τις οποίες τα προσωπικά σας δεδομένα θα υφίστανται επεξεργασία.

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό την ενημέρωση των Χρηστών ως προς τις αναγκαίες πληροφορίες που αφορούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Ο τύπος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, μέσω της χρήσης που κάνετε της ιστοσελίδας μας πηγάζει από τις πληροφορίες που εσείς μας παρέχετε μέσω της εγγραφής σας στην ιστοσελίδα και την περιήγηση σε αυτή.

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή σε εμάς για τον λόγο ότι θα είμαστε πάντα αφοσιωμένοι στην υιοθέτηση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που είναι κατάλληλα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Πώς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και για ποιους σκοπούς;

Η ιστοσελίδα προορίζεται και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω. Δεν επεξεργαζόμαστε ηθελημένα τα προσωπικά δεδομένα παιδιών. Εάν ανακαλύψουμε ότι έχουμε συλλέξει τα προσωπικά δεδομένα παιδιών θα προβούμε άμεσα στη διαγραφή τους. Σας ζητούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν γνωρίζετε ότι έχουμε συλλέξει και επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα παιδιών.

Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας, εμείς συλλέγουμε το ονοματεπώνυμό σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email address), για σκοπούς ταυτοποίησης και παροχής πρόσβασης στον αποκλειστικό μας τομέα, από όπου εσείς λαμβάνετε αποκλειστικές εκπτώσεις και άλλες προωθητικές ενέργειες. Επιπρόσθετα, μπορείτε να μας παρέχετε, εφόσον το επιλέξετε, τον αριθμό τηλεφώνου σας, το γένος και την οικογενειακή σας κατάσταση.

Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας, σας παρέχεται η δυνατότητα να μην αποδεχτείτε την επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών σας δεδομένων για την αποστολή προωθητικών ενεργειών, λαχειοφόρων αγορών και πληροφοριών για άλλες δραστηριότητες που προωθούνται από την Εταιρεία ή από τους εταίρους της, περιλαμβανομένης της αποστολής του ενημερωτικού μας δελτίου (newsletter). Εάν δεν αποσύρετε την αποδοχή σας για την αποστολή των παραπάνω κατά τον χρόνο δημιουργίας του λογαριασμού σας, μπορείτε να κάνετε αυτό οποτεδήποτε λάβετε κάποια από τις επικοινωνίες μας, τσεκάροντας την επιλογή “Ifyou do not wish to receive more emails from Fashion City Outlet click here – Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε άλλαemails από το Fashion City Outlet κάντε κλικ εδώ” ή ασκώντας το δικαίωμα εναντιώσεως υπό τους όρους που αναφέρονται παρακάτω.

Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας χωρίς προηγουμένως να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας. Σε αυτή την περίπτωση, εμείς θα συλλέξουμε μόνο την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Εμείς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα που εσείς μας χορηγείτε σε σχέση με τις προτιμήσεις σας αναφορικά με προωθητικές ενέργειες και άλλα περιεχόμενα, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα προφίλ, αλλά και αναπτύξουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό το προφίλ με πληροφορίες για το πώς εσείς χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, πώς αντιδράτε σε ποικίλα περιεχόμενα ή πώς αλληλοεπιδράτε με την Εταιρεία. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το προφίλ μόνο για να προωθήσουμε την αποστολή πληροφοριών για τις οποίες ενδέχεται να ενδιαφέρεστε. Το Υποκείμενο των Δεδομένων δεν θα υπόκειται σε καμία περίπτωση σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης ατομικών αποφάσεων οι οποίες παράγουν νομικά αποτελέσματα που αφορούν το υποκείμενο (δηλαδή άρνηση πρόσβασης στο υποκείμενο σε προϊόντα, υπηρεσίες ή οφέλη) ή που επηρεάζουν κατά παρόμοιο τρόπο το ίδιο.

Εμείς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας μας με βάση το νόμιμο συμφέρον της Εταιρείας να προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή εκείνα τα προϊόντα που πωλούνται στο εμπορικό κέντρο “Fashion City Outlet”.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και τα αποθηκεύουμε για μέγιστο διάστημα 2 (δύο) ετών το οποίο υπολογίζεται από την τελευταία μας αλληλεπίδραση (διάστημα αποθήκευσης) ή, κατά περίπτωση, έως την άσκηση του δικαιώματος εναντιώσεως ή του δικαιώματος στη λήθη  (δικαιώματος διαγραφής) από το Υποκείμενο των Δεδομένων. Μετά τη λήξη της περιόδου αποθήκευσης, η Εταιρεία θα διαγράψει ή θα καταστήσει ανώνυμα τα δεδομένα οποτεδήποτε αυτά δεν μπορούν να αποθηκευτούν για διαφορετικό σκοπό, που ενδέχεται να υπάρχει ανάλογα με την περίπτωση είτε συμμόρφωσης με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Εταιρεία είτε άσκησης ή υπεράσπισης ενός δικαιώματος.

 

Σε ποιους ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, εμείς ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, εμείς επιβάλλουμε στους αποδέκτες, μέσω συμβάσεων, την εκτέλεση επαρκών μέτρων ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Στις κατηγορίες των αποδεκτών στους οποίους ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνονται οι παρακάτω εταιρείες:

AMJRF Consulting, Lda.

By Com – Serviços de Design e Publicidade, S.A.

Monday Interactive Marketing, Lda.

OSCON, Lda.

WIDGILABS, Lda.

Key Decision Unipessoal, Lda.

Ιωάννινα Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων Α.Ε.

Και ενδεχομένως σε άλλους παρόχους των παρακάτω υπηρεσιών:

Αποθήκευση δεδομένων (κέντρο δεδομένων).

Σύλληψη και εκτέλεση υλικών και προϊόντων υποστήριξης marketing.

Προμήθεια τεχνολογικής δομής και τεχνικής υποστήριξης για την ιστοσελίδα, και συντήρηση και εφαρμογές συστημάτων.

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια μιας επιχειρηματικής πώλησης ή πώλησης του εμπορικού κέντρου “Fashion City Outlet”, στα πλαίσια συγχώνευσης επιχειρήσεων, διάσπασης μιας επιχείρησης, ή αλλαγής ελέγχου που πραγματοποιείται εντός της Εταιρείας, ή στα πλαίσια προετοιμασίας ενός από τα παραπάνω ενδεχόμενα. Σε κάθε περίπτωση, η επεξεργασία των δεδομένων από τον φορέα στον οποίο τα δεδομένα έχουν διαβιβαστεί θα διενεργείται με σεβασμό στους όρους της παρούσας δέσμευσης προστασίας δεδομένων.

 

Πώς Μπορείτε να Ασκήσετε τα Δικαιώματα σας για την Προστασία Δεδομένων;

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του/της ερχόμενος/η σε επαφή με την εταιρεία στη διεύθυνση: [email protected]

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκήσει, σύμφωνα με τους όρους της νομοθεσίας, τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

Δικαίωμα πρόσβασης

Δικαίωμα διόρθωσης

Δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

δικαίωμα αντίρρησης (αντίταξης)

δικαίωμα στη λήθη (ή δικαίωμα διαγραφής)

Ο ίδιος ή η ίδια δικαιούται επίσης, σύμφωνα με τους όρους της νομοθεσίας, να υποβάλλει παράπονα στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

 

Ενημερώσεις της παρούσας Δέσμευσης Προστασίας Δεδομένων

Οι όροι της παρούσας δέσμευσης ενδέχεται να τροποποιηθούν ή να επικαιροποιηθούν, ένα γεγονός το οποίο θα υπόκειται σε αποκάλυψη στην ιστοσελίδα μας.

 

Ημερολόγιο αλλαγών εγγράφου

 

Ημερομηνία
(ηη–μμ–εεεε)
Έκδοση Χώρα Σχόλια
23-05-2018 1.0 GR Αρχική έκδοση για δημοσίευση μέσω διαδικτύου (online)

 

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιούμε cookie για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Επιπλέον, μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς τόπους για να κάνουν την εμπειρία του χρήστη πιο αποτελεσματική.

Ο νόμος αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας.

Μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω της Δήλωσης για τα Cookies στην ιστοσελίδα μας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το ποιοι είμαστε, με το πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και με το πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.

Η συναίνεσή σας ισχύει για τα ακόλουθα ονόματα: www.fashioncity-outlet.gr

Τρέχουσα κατάσταση σας: Επιτρέπονται όλα τα cookies (Αναγκαία, Προτιμήσεις, Στατιστικά).

Αλλάζοντας τη συγκατάθεσή σας  |  Ανάκληση της συναίνεσης

 

Η δήλωση Cookie ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 29/11/2018 από το Cookiebot:

Αναγκαία (2)

Τα απαραίτητα cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική μία ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος
__cfduid fashioncity-outlet.gr Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic. 1 έτος HTTP Cookie
CookieConsent fashioncity-outlet.gr Stores the user’s cookie consent state for the current domain 1 έτος HTTP Cookie

Στατιστικά (1)

Τα Cookies στατιστικών βοηθούν τους ιδιοκτήτες ιστοχώρου να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος
pll_language fashioncity-outlet.gr This cookie is used to determine the preferred language of the visitor and sets the language accordingly on the website, if possible. 1 έτος HTTP Cookie

Εμπορικής προώθησης (1)

Τα cookies Εμπορικής Προώθησης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών στους ιστότοπους. Η πρόθεση είναι να εμφανίσουμε διαφημίσεις που είναι σχετικές και ελκυστικές για τους χρήστες και ως εκ τούτου πιο πολύτιμες για τρίτους εκδότες και διαφημιστές.

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος
NID google.com Registers a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads. 6 μήνες HTTP Cookie

Top of Form