Διαγωνισμός

Home / Διαγωνισμός

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

H ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΕ (Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα, ΑΦΜ 998645911, τηλ: 2410671720, email:  [email protected]), ιδιοκτήτρια του Εμπορικού Κέντρου Fashion City Outlet (εφεξής ο Διοργανωτής ή/και Fashion City Outlet) σε συνεργασία με το ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑ­Σ, διοργανώνει Διαγωνισμό στο πλαίσιο εκδήλωσης ενημέρωσης για την πρόληψη και καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού (η Εκδήλωση), σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα αναδειχθούν είκοσι (20) τυχερές νικήτριες, που θα λάβουν τα κατωτέρω περιγραφόμενα δώρα.

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα γένους θηλυκού, που διαμένουν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλία και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενες του Διοργανωτή και του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, οι εργαζόμενες σε θυγατρικές ή/και συνδεδεμένες με τον Διοργανωτή εταιρίες, καθώς και οι εργαζόμενες στην εταιρεία, που συνδράμει τον Διοργανωτή στην υλοποίηση του Διαγωνισμού και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.

2. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται μέσω των σελίδων (λογαριασμών) του Διοργανωτή στο Facebook και στο Instagram. Συγκεκριμένα για τις ανάγκες του Διαγωνισμού θα τοποθετηθεί στις 4/11/2023 σε κεντρικό σημείο (κεντρικό εσωτερικό κοινόχρηστο διάδρομο) του Fashion City Outlet ένα photobooth με ειδικά διαμορφωμένη διακοσμητική κατασκευή (backdrop) με τη θεματολογία της Εκδήλωσης. Οι ενδιαφερόμενες καλούνται κατά τη διάρκεια διενέργειας του Διαγωνισμού να επισκεφθούν το photobooth και να φωτογραφηθούν μόνες ή με την παρέα τους και να δημοσιεύσουν – αναρτήσουν εντός της ίδιας ημέρας αυτή τους τη φωτογραφία στο προφίλ τους στο Facebook ή στο Instagram, συνοδευόμενη απαραιτήτως η δημοσίευση της εν λόγω φωτογραφίας από τα tags (αναφορά) του @fashioncityoutlet και @iasothessalias Διευκρινίζεται, ότι για τη συμμετοχή με την προαναφερόμενη διαδικασία οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να ορίσουν από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού τους τη δημόσια εμφάνιση της φωτογραφίας τους στο Facebook και να έχουν δημόσιο και όχι ιδιωτικό προφίλ στο Instagram.

3. Κάθε συμμετέχουσα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη και δεσμεύεται, ότι έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση και των λοιπών απεικονιζομένων, σε περίπτωση που η δημοσιευόμενη φωτογραφία περιλαμβάνει και άλλα πρόσωπα πλην της δικής της μόνον εικόνας.

4. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, κάθε συμμετέχουσα μπαίνει στην Κλήρωση για δέκα (10) δωρεάν ψηφιακές μαστογραφίες με τομοσύνθεση και κλινικό έλεγχο από μαστολόγο στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και δέκα (10) δωροεπιταγές των 20,00 €. Οι δωροεπιταγές μπορούν να εξαργυρωθούν αποκλειστικά και μόνον στα συνεργαζόμενα εμπορικά καταστήματα του Fashion City Outlet έως τις 31.12.2023, που θα αναγράφεται και στο πίσω μέρος κάθε δωροεπιταγής και σύμφωνα με του όρους που οι συμμετέχουσες μπορούν να βρουν στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.fashioncity-outlet.gr/news-gr/oroi-proipotheseis-exargyrosi-doroepitagon.

5. Κάθε συμμετέχουσα μπορεί να καταγράψει μια (1) μόνο έγκυρη συμμετοχή στον διεξαγόμενο Διαγωνισμό μέσω Facebook και μία (1) μόνο έγκυρη συμμετοχή στον διεξαγόμενο Διαγωνισμό μέσω Instagram και συνολικά δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο συμμετοχές και αποκλείεται πολλαπλή συμμετοχή του ίδιου προσώπου (μέσω του ιδίου προφίλ), δηλ. δεν θα προσμετρώνται περαιτέρω αναρτήσεις φωτογραφιών με τα εν λόγω hashtags στο προφίλ των διαγωνιζομένων πέραν της πρώτης ανάρτησης.

6. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί (νοείται η δυνατότητα συμμετοχής σε αυτόν και ανάρτηση των φωτογραφιών που θα ληφθούν στους λογαριασμούς των συμμετεχουσών) κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης στις 4/11/2023 με δυνατότητα ανάρτησης των φωτογραφιών έως το τέλος της ίδιας ημέρας. Μετά τη λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οποιεσδήποτε εκκρεμείς συμμετοχές ενδιαφερομένων (φωτογραφίες που αναρτήθηκαν μετά την 4η Νοεμβρίου 2023) θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ανύπαρκτες, δεν επάγουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση, δεν δεσμεύουν οποιονδήποτε και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα ή αξίωση στα δώρα της κλήρωσης.

7. Για την ανάδειξη των νικητριών θα διεξαχθεί στις 8/11/2023 μία Κλήρωση με τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων, τα οποία εξασφαλίζουν το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κλήρωσης, και στην οποία θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών του Διαγωνισμού, που συγκεντρώθηκαν και από τις 2 σελίδες κοινωνικής δικτύωσης κατά τα προαναφερόμενα. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν είκοσι (20) νικήτριες. Η σειρά ανάδειξης των τυχερών κατά τη διαδικασία της Κλήρωσης, καθορίζει το δώρο, που της αντιστοιχεί, σύμφωνα με τη σειρά που προαναφέρθηκαν. Οι νικήτριες θα ειδοποιηθούν για το αποτέλεσμα της Κλήρωσης αυθημερόν μέσω σχολίου (comment) που θα γίνει στην φωτογραφία που δημοσίευσαν κατά τα προαναφερόμενα.

8. Κάθε τυχερή νικήτρια μπορεί να παραλάβει την δωροεπιταγή της οποιαδήποτε στιγμή από την 10/11/2023 και έως την 30η Νοεμβρίου 2023, από Δευτέρα έως και Σάββατο και από τις 12.00 ως τις 18.00 από το Γραφείο Πληροφοριών (Info Desk) ή την Γραμματεία του Fashion City Outlet, με την επίδειξη του σχολίου (comment) που έγινε από τον επίσημο λογαριασμό του Fashion City Outletστο Facebook ή στο Instagram στη φωτογραφία που δημοσίευσε και την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισότιμου εγγράφου αποδεικτικού της ταυτότητάς τους (άδεια οδήγησης, διαβατήριο). Κάθε τυχερή νικήτρια δωρεάν μαστογραφίας θα ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου της με προσωπικό μήνυμα από το Ιασώ Θεσσαλίας.

9. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων στις νικήτριες της Κλήρωσης ως ανωτέρω. Τα δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή, δεν μεταβιβάζονται, όπως επίσης δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή τους με άλλο δώρο ή με χρήματα (μετρητά ή πιστωτικό υπόλοιπο). Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων παύει κάθε υποχρέωση και ευθύνη του Διοργανωτή σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό.

10. Οι συμμετέχουσες αναγνωρίζουν και αποδέχονται, ότι ο Διοργανωτής καθώς και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, όπως και οι εταιρείες προώθησης και διαφήμισης με τις οποίες συνεργάζεται για την υλοποίηση του παρόντος Διαγωνισμού, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι, δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιασδήποτε τυχερής νικήτριας για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, παραλαβή, χρήση, εξαργύρωση των δώρων.

11. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους, να μεταβάλλει τη διάρκεια του Διαγωνισμού ή/και να αλλάξει την ημερομηνία διεξαγωγής της Κλήρωσης ή/και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό (και την Κλήρωση) οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη κρίση του, με ανακοίνωση στις σελίδες του στο Facebook/Instagram. Ο Διοργανωτής διατηρεί περαιτέρω το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί – κατά την ανέλεγκτη κρίση του, ότι αντιβαίνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

12. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον Διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση από τον Διοργανωτή των στοιχείων του λογαριασμού της στις ανωτέρω υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Περαιτέρω, o Διοργανωτής θα δύναται να κάνει χρήση των αναγκαίων και μόνον προσωπικών στοιχείων των νικητριών καθώς και της φωτογραφίας τους στην Ιστοσελίδα του, στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και σε οποιοδήποτε μέσο έντυπης και ηλεκτρονικής πληροφόρησης (έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση), στο πλαίσιο οποιασδήποτε άλλης σχετιζόμενης με τον Διαγωνισμό προωθητικής ενέργειας και για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Υπεύθυνος Επεξεργασίας του αρχείου, που θα συσταθεί (τα στοιχεία συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων – database) είναι ο Διοργανωτής, αποδέκτες δε των στοιχείων του αρχείου αυτού είναι και η εταιρεία, που διαχειρίζεται το Εμπορικό Κέντρο καθώς και η εταιρεία η οποία τον συνδράμει στην υλοποίηση του Διαγωνισμού και εκτελούν για λογαριασμό του Διοργανωτή την επεξεργασία του, το δε ΙΑΣΩ Θεσσαλίας αναφορικά με τα στοιχεία των 10 νικητριών που θα κερδίσουν τις ψηφιακές μαστογραφίες. Η σύσταση του αρχείου έχει σκοπό, όπως προαναφέρθηκε τη διενέργεια του Διαγωνισμού, την διαφημιστική και προωθητική επικοινωνία της διεξαγωγής του, την πραγματοποίηση της Κλήρωσης για την ανάδειξη των νικητριών του Διαγωνισμού, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του καθώς και την εξασφάλιση παράδοσης των δώρων και ακολούθως τα στοιχεία αυτά θα καταστρέφονται μετά το πέρας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της κληρώσεως.

13. Νομική βάση για τη προπεριγραφόμενη χρήση των στοιχείων, που θα περιληφθούν στο αρχείο αποτελεί η συγκατάθεση των συμμετεχουσών, οι οποίες έχουν αναφορικά με τα στοιχεία, που θα δηλώσουν και θα τηρηθούν κατά τα άνω από τον Διοργανωτή και τα πρόσωπα, που κατά τα ανωτέρω εκτελούν για λογαριασμό του την επεξεργασία τα εξής δικαιώματα: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα αντίρρησης, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, όπως επίσης και δικαίωμα προσφυγής ενώπιον της εποπτεύουσας αρχής.

14. Οι συμμετέχουσες, με την ανάρτηση / δημοσίευση της φωτογραφίας τους συνοδευόμενη από τα προαναφερθέντα tags στο προσωπικό τους προφίλ στα ανωτέρω μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνουν τη βούληση/συγκατάθεσή τους να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, αποδεχόμενες τους όρους αυτούς και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες από τον Διοργανωτή για να εντοπισθεί και προσμετρηθεί η συμμετοχή τους στον παρόντα Διαγωνισμό καθώς και για την χρήση των στοιχείων τους για τους λόγους που προεκτέθηκαν συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του ονόματός τους ή της εικόνας τους σε προωθητικό – επικοινωνιακό πρόγραμμα, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

15. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενη. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσλειτουργία, βλάβη ή διακοπή του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, του διακομιστή και των υπηρεσιών του Facebook/Instagram, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή και την αποτυχία συμμετοχής οποιουδήποτε προσώπου σε αυτόν.

16. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό τεκμαίρεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή από τις συμμετέχουσες των ανωτέρω όρων συμμετοχής.=

17. Οι παρόντες όροι και κάθε ζήτημα που προκύπτει κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο για όλες τις συμμετέχουσες. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.