Διαγωνισμός

Home / Διαγωνισμός

To fashion City Outlet μοιράζει δώρα στο email σου

Όροι και Προϋποθέσεις Social Media Διαγωνισμού για διαμονή στο ξενοδοχείο Grand Forest Metsovo στο Μέτσοβο

H ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΕ (Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα, ΑΦΜ 998645911, 2410671720, [email protected]), ιδιοκτήτρια του Εμπορικού Κέντρου Fashion City Outlet (εφεξής ο Διοργανωτής ή/και Fashion City Outlet) διεξάγει μία προωθητική ενέργεια και κλήρωση, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια στο παρόν, μέσω της οποίας ένας τυχερός νικητής θα κερδίσει το δώρο που περιγράφεται παρακάτω. Η Ενέργεια διεξάγεται μέσω της σελίδας του Διοργανωτή στο Facebook και στο Instagram.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, οι εργαζόμενοι σε θυγατρικές της ή/και συνδεδεμένες με τον Διοργανωτή εταιρίες, καθώς και οι εργαζόμενοι στην εταιρεία, που συνδράμει τον Διοργανωτή στην υλοποίηση του Διαγωνισμού και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β΄ βαθμού.
 2. Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια και κατ’ επέκταση στην κλήρωση που θα ακολουθήσει, οι συμμετέχοντες πρέπει να επισκεφθούν την ειδική ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής που έχει δημιουργηθεί και φιλοξενείται σε ειδικό post με τίτλο “To fashion City Outlet μοιράζει δώρα στο email σου”. στη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook και στο Instagram και να καταχωρήσουν στην εν λόγω φόρμα το ονομ/νο, τη διεύθυνση email και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους με σκοπό την εγγραφή τους στο newsletter του Διοργανωτή για προϊόντα και υπηρεσίες (εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες, προσφορές κλπ) σχετικά με το Fashion City Outlet και τα καταστήματά του. 
 3. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, κάθε συμμετέχων μπαίνει στην κλήρωση για μία 2ήμερη διαμονή (2 διανυκτερεύσεις) για 2 άτομα στο ξενοδοχείο Grand Forest Metsovo στο Μέτσοβο, που μπορεί να πραγματοποιηθεί από 11/01/2023 μέχρι 10/06/2023.
 4. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταγράψει μια (1) μόνο συμμετοχή στην κλήρωση, ανεξαρτήτως του αριθμού που επισκέφθηκε την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής και κατέγραψε τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω. 
 5. Η διάρκεια της Ενέργειας (ως δυνατότητα συμμετοχής στην κλήρωση) ορίζεται από 28/12/2022 (18:00 έως 6/01/2023 (23:59). Μετά τη λήξη της διάρκειας της Ενέργειας, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οποιεσδήποτε εκκρεμείς συμμετοχές ενδιαφερομένων θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ανύπαρκτες, δεν επάγουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση, δεν δεσμεύουν οποιονδήποτε και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα ή αξίωση στο δώρο της κλήρωσης.
 6. Για την ανάδειξη του τυχερού νικητή θα διεξαχθεί κλήρωση, στις 09./01/2023. Ο τυχερός νικητής θα ειδοποιηθεί για το αποτέλεσμα της κλήρωσης αμέσως μετά το πέρας αυτής μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση email που δήλωσε για τη συμμετοχή του στην Ενέργεια.
 7. Ο νικητής θα παραλάβει το δώρο του αφού καλέσει στο +30 2410671717 και κατόπιν συννενόησης με τον Διοργανωτή, με την επίδειξη του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έλαβε και την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισότιμου εγγράφου αποδεικτικού της ταυτότητάς του (άδεια οδήγησης, διαβατήριο).
 8. Το  δώρο είναι προσωποπαγές, δεν μεταβιβάζεται, όπως επίσης δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή του με άλλο δώρο ή με χρήματα (μετρητά ή πιστωτικό υπόλοιπο). Μετά την παράδοση του δώρου παύει κάθε υποχρέωση και ευθύνη του Διοργανωτή σε σχέση με την παρούσα Ενέργεια.
 9. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται, ότι ο Διοργανωτής καθώς και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, όπως και οι εταιρείες προώθησης και διαφήμισης με τις οποίες συνεργάζεται για την υλοποίηση της παρούσας Ενέργειας, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι, δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του τυχερού νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, παραλαβή, χρήση, εξαργύρωση του δώρου.
 10. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους, να μεταβάλλει τη διάρκεια της Ενέργειας ή/και να αλλάξει την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει την Ενέργεια (και την κλήρωση) οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη κρίση του, με ανακοίνωση στην σελίδα του στο Facebook/Instagram. Ο Διοργανωτής διατηρεί περαιτέρω το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί – κατά την ανέλεγκτη κρίση του, ότι αντιβαίνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή της Ενέργειας.
 11.  Η συμμετοχή κάθε προσώπου στην Ενέργεια συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη επεξεργασία από τον Διοργανωτή των στοιχείων που δήλωσε/καταχώρησε για την συμμετοχή στην Ενέργεια/κλήρωση. Υπεύθυνος Επεξεργασίας του αρχείου, που θα συσταθεί (τα στοιχεία συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων – database) είναι ο Διοργανωτής, αποδέκτες δε των στοιχείων του αρχείου αυτού είναι και η εταιρεία, που διαχειρίζεται το Εμπορικό Κέντρο καθώς και η εταιρεία η οποία τον συνδράμει στην υλοποίηση της Ενέργειας και εκτελούν για λογαριασμό του Διοργανωτή την επεξεργασία του. Η σύσταση του αρχείου έχει σκοπό την υλοποίηση της Ενέργειας, την πραγματοποίηση της κλήρωσης για την ανάδειξη του τυχερού νικητή καθώς και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών του Διοργανωτή μέσω αποστολής ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων, στην οποία (αποστολή ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/sms/viber) ο Διοργανωτής θα προβεί  εφόσον επιβεβαιωθεί ακολούθως η γνησιότητα της συγκατάθεσης την οποία χορήγησαν οι συμμετέχοντες κατά τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια, άλλως τα στοιχεία συμμετοχής των συμμετεχόντων θα καταστρέφονται μετά το πέρας έξι (6) μηνών από το πέρας της κληρώσεως. Δυνατότητα ανάκλησης οποτεδήποτε της δοθείσας συγκατάθεσης, θα περιέχεται σε κάθε γραπτό μήνυμα (sms/viber) ή email, που θα αποστέλλει o Διοργανωτής. Ειδικώς διευκρινίζεται ότι o Διοργανωτής θα δύναται να κάνει χρήση των αναγκαίων και μόνον προσωπικών στοιχείων του νικητή στην Ιστοσελίδα του, στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και σε οποιοδήποτε μέσο έντυπης και ηλεκτρονικής πληροφόρησης (έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση), στο πλαίσιο οποιασδήποτε άλλης σχετιζόμενης με την κλήρωση προωθητικής ενέργειας και για την ανακοίνωση του αποτελέσματος της κλήρωσης.
 12. Νομική βάση για τη προπεριγραφόμενη χρήση των στοιχείων, που θα περιληφθούν στο αρχείο αποτελεί η συγκατάθεση των συμμετεχόντων, οι οποίοι έχουν αναφορικά με τα στοιχεία, που θα δηλώσουν και θα τηρηθούν κατά τα άνω από τον Διοργανωτή και τα πρόσωπα, που κατά τα ανωτέρω εκτελούν για λογαριασμό του την επεξεργασία τα εξής δικαιώματα: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα αντίρρησης, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, όπως επίσης και δικαίωμα προσφυγής ενώπιον της εποπτεύουσας αρχής.
 13. Οι συμμετέχοντες, δια της αποδοχής των παρόντων όρων συμμετοχής στην Ενέργεια/κλήρωση τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει γνώση και ανεπιφύλακτα συναινούν αφενός για τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων για τους λόγους που προεκτέθηκαν συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του ονόματός τους ή της εικόνας τους σε προωθητικό – επικοινωνιακό πρόγραμμα, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.
 14. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο της Ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής αντίστοιχα του Facebook και της σελίδας του Fashion City Outlet (https://www.facebook.com/FashionCityOutletGR/) καθώς και του Instagram και της σελίδας του Fashion City Outlet εκεί (https://www.instagram.com/fashion_city_outlet/ ) και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι του Διοργανωτή. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσλειτουργία, βλάβη ή διακοπή του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, του διακομιστή και των υπηρεσιών του Facebook/Instagram, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της διεξαγωγής της Ενέργειας ή και την αποτυχία συμμετοχής ορισμένων συμμετεχόντων σε αυτή.
 15.  Με τη συμμετοχή στην Ενέργεια τεκμαίρεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους συμμετέχοντες των ανωτέρω όρων συμμετοχής.
 16. Οι παρόντες όροι και κάθε ζήτημα που προκύπτει κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε διαφορά σχετικά με την Ενέργεια υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.