Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

Η εταιρία «Λάρισα Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων ΑΕ» (ή η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό («τριήμερο του Αγίου Βαλεντίνου στο Fashion City Outlet») στo πλαίσιo προώθησης και προβολής του εμπορικού κέντρου Fashion City Outlet στην Λάρισα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Από τον διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
β) οι εργαζόμενοι της εταιρίας «Λάρισα Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων ΑΕ»
γ) οι εργαζόμενοι των συνδεδεμένων με την «Λάρισα Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων ΑΕ» επιχειρήσεων
δ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω (β), (γ) εργαζομένους και οι σύζυγοι αυτών.
Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για την απόκτηση ενός εκ των προσφερόμενων δώρων έχουν όλοι οι συμμετέχοντες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Για τις ανάγκες του διαγωνισμού έχει τοποθετηθεί σε εσωτερικό κοινόχρηστο διάδρομο του Fashion City Outlet μία τρισδιάστατη κατασκευή όπου θα απεικονίζει μία καρδιά. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται σε ανάρτηση του προφίλ της Διοργανώτριας,
στο διαδικτυακό τόπο www.fashioncity-outlet.gr και η οποία (διαδικασία) είναι η εξής:
• Ο συμμετέχων επισκέπτεται την 3D κατασκευή που θα φιλοξενείται στο Fashion City Outlet. Πάνω σε αυτή ο συμμετέχων θα μπορεί να «κρεμάσει» την αγάπη του, χρησιμοποιώντας τις μικρές κλειδαριές που θα βρίσκονται δίπλα στην κατασκευή.
• Αφού κρεμάσει την κλειδαριά στην καρδιά, θα συμπληρώσει το e-mail του στο website του Fashion City Outlet.
• Με την παραπάνω διαδικασία κάθε διαγωνιζόμενος αποκτά αυτομάτως μια συμμετοχή στην κλήρωση του δώρου του Διαγωνισμού στο τέλος αυτού (η «Κλήρωση»)
• Θα κληρωθούν 3 ζευγάρια νικητών που θα κερδίσουν 3 ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό.
• Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει μια έγκυρη συμμετοχή.
ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η ευθύνη της Εταιρίας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων ως ανωτέρω. Το δώρο δε μεταβιβάζεται. Δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση του δώρου σε μετρητά ή πιστωτικό υπόλοιπο. Ρητά συμφωνείται ότι δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα ανταλλαγής του δώρου με άλλο δώρο ή χρήματα. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και της απονομής του δώρου, παύει κάθε υποχρέωση και ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από 14/2/2019 ως 16/2/2019. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη ή τη συντόμευση της λήξης ή μετά την ανάκληση του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οποιεσδήποτε υποβληθείσες και εκκρεμείς συμμετοχές ενδιαφερομένων θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ανύπαρκτες, δεν επάγουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, δεν δεσμεύουν οποιονδήποτε, παύουν να ισχύουν και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα δώρα του Διαγωνισμού.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Θα πραγματοποιηθούν 3 κληρώσεις, στην κάθε μία από τις οποίες θα αναδεικνύονται οι νικητές-ζευγάρια. Κάθε ζευγάρι θα κερδίζει ένα ταξίδι στο εξωτερικό ή εσωτερικό. Οι νικητές θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, την ημερομηνία διεξαγωγής της οποίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν μέσα από σχετική ανάρτηση της Διοργανώτριας στον διαδικτυακό τόπο του Εμπορικού Κέντρου (www.fashioncity-outlet.gr) ή μέσω των λογαριασμών της κοινωνικής δικτύωσης. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν για τις λεπτομέρειες του δώρου κατόπιν της διενέργειας της κλήρωσης με προσωπικό μήνυμα στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου και θα κληθούν να στείλουν τα στοιχεία τους για την παραλαβή του δώρου τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η «Λάρισα Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων ΑΕ» θα επικοινωνεί με προσωπικό email με τους νικητές που κερδίζουν, προκειμένου να τους ενημερώσει για την περαιτέρω διαδικασία για την παραλαβή του δώρου τους.
Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος, τόπος και τρόπος παραλαβής του Δώρου από το νικητή, θα γνωστοποιείται στον τελευταίο εγκαίρως από τη Διοργανώτρια, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Κάθε τυχερός για την παραλαβή του δώρου του πρέπει να επιδείξει οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιας αρχής, που να αποδεικνύει ότι τα στοιχεία που δήλωσε για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό είναι αληθή και ακριβή.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση από τη Διοργανώτρια του email που δήλωσε για την παρακολούθηση του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια θα δύναται να κάνει χρήση του ονόματος των τυχερών, που αναδείχθηκαν από την κλήρωση στην Ιστοσελίδα της ή στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο πλαίσιο οιασδήποτε σχετιζόμενης με τον Διαγωνισμό προωθητικής ενέργειας και για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Υπεύθυνος Επεξεργασίας του αρχείου, που θα συσταθεί (τα στοιχεία συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων – database) είναι η Διοργανώτρια, αποδέκτης δε των στοιχείων αυτών είναι και η εταιρεία, που διαχειρίζεται το Εμπορικό Κέντρο. Η σύσταση του αρχείου έχει σκοπό, όπως προαναφέρθηκε τη διενέργεια της προωθητικής ενέργειας – Διαγωνισμού και την πραγματοποίηση της κλήρωσης για την ανάδειξη των νικητών/τριών του διαγωνισμού καθώς και την προώθηση προϊόντων της διοργανώτριας μέσω αποστολής ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων, στην οποία (αποστολή ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) η Διοργανώτρια θα προβεί εφόσον ο συμμετέχων έχει ειδικώς δηλώσει τη συγκατάθεσή του και έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητα της δήλωσης αυτής από την Διοργανώτρια, άλλως τα στοιχεία συμμετοχής των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό θα καταστρέφονται μετά το πέρας της διεξαγωγής της κληρώσεως.
Νομική βάση για τη προπεριγραφόμενη χρήση των στοιχείων, που δηλώνονται, αποτελεί η συγκατάθεση των συμμετεχόντων, οι οποίοι έχουν αναφορικά με τα στοιχεία, που θα δηλώσουν και θα τηρηθούν κατά τα άνω από τη Διοργανώτρια τα εξής δικαιώματα: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα αντίρρησης, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, όπως επίσης και δικαίωμα προσφυγής ενώπιον της εποπτεύουσας αρχής.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Οι παρόντες όροι και κάθε ζήτημα που προκύπτει κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η «Λάρισα Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων ΑΕ» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους ή/και να ματαιώσει τον διαγωνισμό οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τον διαγωνισμό οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2410 671717 και στο email [email protected] .