Διαμεσολαβητής

Home / Διαμεσολαβητής

Η Sonae Sierra έχει ορίσει έναν “Διαμεσολαβητή”, ο στόχος του οποίου είναι να διασφαλίσει ότι πληρούνται τα συμφέροντα όλων των ομάδων.

Πώς λειτουργεί;
Ο “Διαμεσολαβητής” της Sierra ενεργεί ως μέσο διευκόλυνσής για όλους. Όλες οι ομάδες συμφερόντων της εταιρείας μπορούν να απευθύνονται στον Διαμεσολαβητή με παρατηρήσεις ,προτάσεις και καταγγελίες προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι στα ζητήματα αυτά δίδεται η προσοχή που τους αξίζει. Εξετάζονται λοιπόν διεξοδικά και επιτρέπουν τις υποκείμενες περιστάσεις να βελτιωθούν.

Εάν ο “Διαμεσολαβητής” κληθεί (είτε από την Πορτογαλία είτε από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία εκπροσωπείται η Sonae Sierra) θα αναλύσει αντικειμενικά τα γεγονότα τα οποία στη συνέχεια θα διορθωθούν, εκτός και αν συντρέχουν λόγοι διατήρησης της τρέχουσας κατάστασης. Σε κάθε περίπτωση, ο “Διαμεσολαβητής” της Sierra θα παρακολουθήσει όλα τα θέματα εκείνων που ζητούν τη βοήθεια και τις συμβουλές του.

Πώς μπορώ να μιλήσω με τον “Διαμεσολαβητή” της Sierra;
Στείλτε τις ερωτήσεις, προτάσεις, ιδέες ή καταγγελίες σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Διαμεσολαβητή: [email protected] ή τηλεφωνήστε στο + 351 93 200 4063.